Karolina Zalewska-Zbiciak

Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa pracy. Świadczy stałą obsługę prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, w tym adwokackiej prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego oraz radcowskiej, prowadząc sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, uczestniczyła także w studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej Warszawie.

Świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.