Katarzyna Kosik

Prawnik, współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2015 roku.

W zakresie Dieselgate zajmuje się w szczególności aspektami procesowymi związanymi z pozwami indywidualnymi oraz pozwami zbiorowymi, a także nawiązuje i utrzymuje kontakt z podmiotami zagranicznymi, współpracującymi ze StopVW oraz instytucjami UE.

Biegle włada językiem angielskim.