Małgorzata Świeca

Specjalizuje się w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa medycznego oraz farmaceutycznego. W ramach swojego bogatego doświadczenia zawodowego zajmowała się również zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz problematyką ochrony dóbr osobistych. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się przede wszystkim prawo medyczne oraz związane z tym zagadnienia etyczno-prawne, materia prawa mediów i reklamy, ochrona praw człowieka oraz psychologia.

Autorka licznych opinii prawnych z zakresu zgodności aktów prawnych z Konstytucją RP, w związku z czym aktywnie bierze udział również w działalności lobbingowej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2016 r. obroniła pracę doktorską w dziedzinie prawa konstytucyjnego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.