Postępowanie

Oświadczenie Volkswagen AG

Rada Nadzorcza ze smutkiem i z troską przyjmuje fakt stwierdzenia nieścisłości przy określaniu wartości CO2 podczas homologacji pojazdów koncernu Volkswagen. Nieścisłości zostały stwierdzone w wyniku prowadzonego na szeroką skalę i z bezwzględnością śledztwa w sprawie diesli. Rada Nadzorcza i komitet powołany specjalnie do wyjaśnienia sprawy będą ze sobą ściśle współpracować w celu podjęcia odpowiednich kroków oraz wyciągnięcia stosownych konsekwencji. Rada Nadzorcza nadal będzie zapewniać warunki do szybkiego i drobiazgowego wyjaśnienia sprawy. Pojawienie się nowych faktów sprawia, że Rada Nadzorcza i Zarząd czują się szczególnie zobowiązane, by uczynić wszystko co możliwe w celu wyjaśnienia nieścisłości i odbudowy zaufania.

Dlaczego jesteśmy poszkodowani?

Volkswagen AG potwierdził informacje dotyczące świadomego manipulowania wskaźnikami emisji spalin w wyposażonych w silnik diesla samochodach produkowanych przez koncern. W milionach pojazdów Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT i Porsche celowo instalowano oprogramowanie komputerowe służące do fałszowania wyników pomiarów emisji tlenków azotu (NOx) z układu wydechowego do atmosfery. Oprogramowanie nie było ujawniane w dokumentacjach technicznych przedkładanych organom regulacyjnym, certyfikującym i kontrolnym w żadnym z państw, w których grupa Volkswagen produkuje albo sprzedaje pojazdy samochodowe. Koncern Volkswagen przyznał, że istnieją nieprawidłowości dotyczące emisji dwutlenku węgla – poszkodowanych jest więc kolejny milion właścicieli aut z silnikami diesla i benzynowymi!

W związku z tym zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo nieważności świadectwa homologacji, a co za tym idzie nieważności certyfikatów zgodności, na podstawie których samochody te zostały dopuszczone do ruchu i zarejestrowane w Polsce. Co do zasady, samochód niespełniający norm dotyczących poziomu emisji spalin nie może być legalnie sprzedany!

Spółki grupy Volkswagen deklarowały publicznie i zamieszczały w dokumentach sprzedaży oraz w swoich materiałach reklamowych i katalogach zaniżone, a przez to nieprawdziwe, informacje o poziomie emisji CO2 i NOx, które nawet czterdziestokrotnie przekraczają wartości określone w normach. Jednocześnie przedstawiona specyfikacja pojazdów wskazywała, że auto charakteryzuje się określoną mocą i zużyciem paliwa. Bez wątpienia możliwości techniczne samochodu stanowią jedną z podstawowych przesłanek, jaką kierujemy się podejmując decyzję o zakupie! Nikt z nas nie chce również przyczyniać się do zanieczyszczenia atmosfery przez użytkowanie pojazdów niespełniających norm prawnych!

Przedstawiona sytuacja pozwala uznać, że sprzedany samochód nie był zgodny z zawartą umową sprzedaży, w związku z czym przysługuje nam prawo do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy lub o niezgodności towaru z umową. Działania grupy Volkswagen mogą także stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, tj. wprowadzenie w błąd w zakresie informacji o cechach samochodu.

Grupa Volkswagen zapowiada szeroko zakrojoną akcję serwisową w wyniku, której każdy z pojazdów ma zostać naprawiony. Każda sytuacja, w której w wyniku naprawy nie dojdzie do zachowania obecnych możliwości technicznych pojazdu, przy jednoczesnym doprowadzeniu do spełnienia norm środowiskowych, spowoduje powstanie realnej szkody po stronie właścicieli aut. Nie godzimy się na rozwiązanie problemu przez zmianę, w wyniku której spaliny będą emitowane w dopuszczalnej wysokości, ale nasz samochód będzie spalał więcej paliwa, a jego osiągi ulegną pogorszeniu!