O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG zostało powołane, gdyż grupa VW AG dopuściła do sprzedaży samochody z wadą, która powoduje nadmierną emisję substancji toksycznych. W obecnej chwili auta te są nie tylko wadliwe, ale przede wszystkim niezgodne z homologacją, co uniemożliwia jeżdżenie z nimi zgodnie z obowiązującym prawem, także w zakresie nabycia w obrocie wtórnym. Samochód taki legalnie nie może być bowiem sprzedany, ani kupiony.

Rozważana jest odpowiedzialność, być może także karnoprawna, urzędników, którzy rejestrowali te samochody, począwszy od 2008 r.

Zastanawiająca jest także całkowita bezczynność Policji i innych organów.

Ponieważ działanie to – sprzedaż aut z ukrytą wadą istotną – było świadome – wszystkim posiadaczom aut wyprodukowanych przez Grupę VW AG, którzy stwierdzą taką wadę przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

W obecnej chwili wartość roszczeń w Polsce wobec Audi, SEATa, Volkswagena, Skody i Porsche może przekroczyć nawet 12 mld zł.

Roszczeniem dodatkowym może być odszkodowanie i prawo do samochodu zastępczego.

W najbliższym czasie Stowarzyszenie podejmie niezbędne kroki na drodze przedsądowej i sądowej w imieniu wielotysięcznej grupy poszkodowanych właścicieli aut.