Newsletter

Zapraszamy do zasubskrybowania naszego newslettera.

Dzięki temu będą Państwo otrzymywać na bieżąco wszystkie najnowsze informacje z portalu bezpośrednio na skrzynkę e-mail.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG z siedzibą przy ul. Domaniewska 17/19 lok 133, 02-663 Warszawa w celu korzystania z prowadzonej przez Stowarzyszenie usługi „Newsletter”. Zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy subskrypcyjnej usługi.