Koncern przysłał list, co zrobić?

Stowarzyszenie chce wyraźnie zaznaczyć, iż rozwiązanie zgodnie z którym substancje szkodliwe będą emitowane w ilości zgodnej z przepisami, ale w zamian za to pojazd dozna innej szkody np. w postaci uzyskiwania mniejszych osiągów, nie może być uznane za satysfakcjonujące!

Właściciele pojazdów, którzy otrzymali list od koncernu (Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi), powinni jak najszybciej zgłosić się do nadawcy – przedstawiciela Grupy Volkswagen – z zapytaniem jakie ta naprawa niesie za sobą konsekwencje.

Przede wszystkim koncern powinien wskazać, czy w wyniku naprawy samochód będzie zgodny z przedstawioną w momencie kupna specyfikacją techniczną pojazdu oraz z umową sprzedaży.

Po drugie grupa Volkswagen musi wyjaśnić, czy po dokonanej modyfikacji wartość rynkowa auta zmieni się w stosunku do jego wartości wynikającej ze specyfikacji z momentu kupna.

Volkswagen musi także podać jakie przewiduje terminy napraw i z jak dużymi niedogodnościami dla właścicieli będą się one wiązać.

Dołącz do nas i skontaktuj się z nami, jeśli otrzymałeś taki list.