Aktualności

19 listopada 2021

125 milionów dolarów kary dla Volkswagena w Australii

Australijski Sąd Najwyższy nałożył na Volkswagena grzywnę w wysokości 125 milionów dolarów za kłamstwo na temat wpływu ich samochodów na środowisko. Sąd odmówił rozpatrzenia apelacji Volkswagena w tej sprawie.

To największa kara jaką kiedykolwiek nałożono na australijską firmę za wprowadzanie konsumentów w błąd. Jest to znaczące zwycięstwo Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) w toczącej się walce z tzw. greenwashing, czyli świadomego wysuwania fałszywych twierdzeń dot. ochrony środowiska, aby wprowadzić konsumentów w błąd.

Badania pokazują, że greenwashing szkodzi rynkowi produktów przyjaznych dla środowiska. Nie będąc w stanie odróżnić twierdzeń prawdziwych od wątpliwych, narasta cynizm konsumentów w stosunku do wszystkich twierdzeń.

Australijskie prawo konsumenckie odpowiednio zakazuje roszczeń dotyczących greenwashingu poprzez swoje przepisy dotyczące fałszywych i wprowadzających w błąd praktyk. 

ACCC wszczęła postępowanie przed sądem federalnym przeciwko Volkswagenowi we wrześniu 2016 r. Agencja twierdziła, że koncern sprzedał w latach 2011-2015 w Australii 57 tys. samochodów z urządzeniami oszukującymi.

Volkswagen po wielu bojach w 2019 roku zgodził się na zaspokojenie grzywny w wysokości 75 milionów dolarów (plus 4 miliony dolarów kosztów sądowych).

Kiedy została ona przekazana do Sądu Federalnego w celu ratyfikacji (zatwierdzenia), sędzia Lindsay Foster odrzucił transakcję jako „oburzającą” i w swoim orzeczeniu z grudnia 2019 r. powiększył karę do 125 mln dolarów! Volkswagen odwołał się od tego wyroku do pełnego składu Sądu Federalnego (odpowiednika sądu apelacyjnego). W swoim orzeczeniu (w kwietniu 2021 r.) cały skład nie zgodził się i utrzymał karę. Niemiecki koncern złożył apelację do Sądu Najwyższego (najwyższego sądu apelacyjnego w Australii), ale ten również podtrzymał rekordową grzywnę.

Opracowano na podstawie:
https://theconversation.com/high-court-decision-on-125-million-fine-for-volkswagen-is-a-warning-to-all-greenwashers-171733

, , , , , , ,