Aktualności

28 stycznia 2017

Będą nowe wytyczne dla kontroli emisji spalin

Komisja Europejska ogłosiła, że pomoże państwom członkowskim ocenić, czy producenci samochodów stosują oprogramowanie fałszujące wskazania emisji spalin oraz inne strategie skutkujące zwiększeniem zanieczyszczenia powietrza poza testami.

„Śledztwo badające skandal z emisją spalin ujawniło, że niektórzy producenci samochodów wykorzystują strategie, które powodują wzrost emisji poza cyklem testów” – powiedziała komisarz do spraw rynku wewnętrznego, Elżbieta Bieńkowska. „Takie działanie jest nielegalne, z wyjątkiem określonych przypadków uzasadnionych względami technicznymi, a ciężar dowodu spoczywa na producentach. Oszustwo Volkswagena nie może być tolerowane. Dziś proponujemy państwom członkowskim wytyczne, jak lepiej egzekwować prawo.” – dodała.

Komisja przypomniała, że stosowanie urządzeń fałszujących jest całkowicie zakazane przez prawo Unii Europejskiej. Istnieje jednak od niego wyjątek. Odstępstwo jest możliwe, kiedy obecność urządzenia chroni silnik przed uszkodzeniem, wypadkiem lub poprawia bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

Wytyczne pozwolą państwom członkowskim na zajęcie własnego stanowiska w kwestii legalności działań producentów wpływających na emisję spalin pojazdów. Mają w tym pomóc krajowe śledztwa zainicjowane na wniosek Komisji Europejskiej.

Komisja zaznaczyła, że podjęła istotne kroki w celu ulepszenia pomiarów emisji samochodów poprzez testy w realnych warunkach jazdy. Mają one zmniejszyć prawdopodobieństwo oszustwa. W zeszłym roku przedstawiono propozycję na uruchomienie lepszej jakości, niezależnych testów pojazdów. Propozycja czeka na przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Europejską.

, , , , , ,