Aktualności

15 lipca 2016

Brytyjski parlament dyscyplinuje rząd i wnioskuje o ukaranie Volkswagena

Komisja do spraw transportu brytyjskiej Izby Gmin zaleciła rządowi aby pilnie rozważył nałożenie kar na koncern Volkswagena w związku ze stosowaniem silników niespełniających norm oraz fałszowaniem analiz emisji spalin. Jednocześnie skrytykowała rząd za opieszałość w ustaleniu, czy koncern naruszył brytyjskie prawo. Zdaniem komisji Volkswagen powinien zostać surowo ukarany, by stanowiło to odstraszający przykład dla innych producentów, którzy chcieliby oszukiwać klientów.
Reakcja Izby Gmin nastąpiła po wpłynięciu setek skarg od mieszkańców Wysp, którym nie podoba się, że w ciągu blisko roku od ujawnienia afery rząd nie podjął żadnych działań w sprawie ukarania Volkswagena.

Tymczasem w Polsce sprawę analizuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska.

, , , , ,