Aktualności

23 września 2019

Oszukani klienci górą, czyli historia czeskiego wyroku

22 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Pradze wydał wyrok korzystny dla 2 425 właścicieli samochodów, których dotyczy afera związana z emisją zanieczyszczeń „Dieselgate”.

Stowarzyszenie SAFE DIESEL, reprezentujące właścicieli samochodów, wniosło pozew przeciwko Volkswagenowi oraz ŠKODA AUTO w którym domagało się odszkodowania. Poszkodowani właściciele samochodów nie wnieśli pozwu grupowego (jak niedokładnie interpretują media zagraniczne), ponieważ prawo czeskie obecnie nie dopuszcza takiej procedury.

7 września 2018 r. stowarzyszenie SAFE DIESEL wystąpiło w imieniu 2 425 właścicieli samochodów o odszkodowanie w łącznej kwocie 533 500 000 CZK (21 000 000 EUR), co daje 220 000 CZK na właściciela samochodu. Żądana kwota została wskazana na podstawie odszkodowań wypłaconych przez Volkswagena właścicielom samochodów w Stanach Zjednoczonych (10 000 USD). Roszczenia odszkodowawcze obejmują:

  • szkody niematerialne spowodowane zachowaniem mającym znamiona oszustwa,
  • obniżenie wartości pojazdu w wyniku skandalu,
  • dodatkowe koszty (paliwo i zwiększona awaryjność) wynikające z późniejszych czynności serwisowych.

10 września 2018 r. Sąd zwrócił się do Volkswagena o przedstawienie odpowiedzi na pozew. Sąd skorzystał z tak zwanego „kwalifikowanego wezwania do udzielenia odpowiedzi”, specjalnej instytucji prawa czeskiego, na mocy którego Sąd wyznacza pozwanemu określony termin (nie krótszy niż 30 dni) na złożenie odpowiedzi.

Kwalifikowane wezwanie do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni zostało doręczone Volkswagenowi 14 września 2018 r. Volkswagen odpowiedział jednak dopiero 10 stycznia 2019 r., czyli prawie 3 miesiące po terminie. Volkswagen argumentował, że wezwanie do udzielenia odpowiedzi nie zostało przetłumaczone na język niemiecki, co uniemożliwiło mu właściwe przedstawienie jakichkolwiek uwag.

Volkswagen nie złożył odpowiedzi w terminie, wobec czego Sąd 22 marca 2019 r. wydał wyrok, w którym orzekł, że koncern jest zobowiązany do zapłaty kwoty 533 500 000 CZK z tytułu roszczeń 2 425 właścicieli samochodów, których żądania zostały wniesione do Sądu przed 10 września 2018 r. Sąd wydał orzeczenie z przyczyn proceduralnych, nie badając zasadności roszczeń właścicieli ani wysokości żądanych kwot.

W odniesieniu do pozostałych roszczeń wobec Volkswagena wniesionych do Sądu po 10 września 2018 r. oraz roszczeń wobec ŠKODA AUTO (która udzieliła odpowiedzi w terminie) postępowanie będzie kontynuowane. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 22 listopada.

Volkswagen odwołał się od decyzji z przyczyn proceduralnych.

, , , , , , , , , , ,