Aktualności

25 listopada 2019

Milionowa grzywna z powodu zmowy cenowej

Przez dziesięć lat wielkie niemieckie koncerny samochodowe uzgadniały ceny stali ciągnionej z jej producentami; teraz Federalny Urząd Antykartelowy ukarał je wysoką grzywną.

Federalny Urząd Antykartelowy nałożył na koncerny BMW, Daimler i Volkswagen karę w wysokości 100 mln euro łącznie. Urząd ten poinformował w Bonn, że dokonując zakupu stali producenci aut postępowali w sposób niezgodny z zasadami konkurencji i nielegalnie uzgadniali ceny. Już w minionym roku urząd antymonopolowy ukarał zaangażowanych w ten proceder producentów stali grzywnami na kwotę 205 mln euro.

W latach 2004–2013 firmy te „spotykały się dwa razy w roku z producentami stali, firmami kuźniczymi oraz dużymi dostawcami systemów i porozumiewały się w sprawie jednolitych podwyżek cen”, informuje Andreas Mundt, prezes Urzędu antymonopolowego.

„O ile rozmowy w tej sprawie doprowadziły do indywidualnych negocjacji z dostawcami, wykluczyło to wzajemną konkurencję w odniesieniu do tych elementów składowych ceny”

Stal przeznaczona na kierownice, wały krzywkowe, koła zębate

Urząd antymonopolowy poinformował, że poza ceną bazową znaczną część ceny zakupu stanowiły dodatkowe opłaty za złom i stopy – w konkretnym przypadku oraz w okresie występowania procederu stanowiły one ok. jedną trzecią ceny końcowej.

Dochodzenie w sprawie stali nie miało nic wspólnego z zarzutami dotyczącymi zmowy kartelowej stawianych pięciu producentom aut w związku z technologią oczyszczania spalin emitowanych przez silniki diesla.

Inaczej niż ma to miejsce w przypadku cen bazowych, dodatkowe opłaty tradycyjnie nie były negocjowane, lecz obliczano je na podstawie ustalonych, jednolitych w całej branży formuł – 2003 i 2004 r. producenci zmienili sposób ich obliczania. Od tego czasu producenci aut i stali oraz firmy kuźnicze spotykali się regularnie w Niemieckim Stowarzyszeniu Stali i Obróbki Metali i dokonywali tam własnych uzgodnień w sprawie cen.

W ramach procesu produkcyjnego producenci aut montują liczne części ze stali, m.in wały korbowe, korbowody, wały krzywkowe, koła zębate i kierownice, jednakże kupujący auta odczują skutki zmowy cenowej w niewielkim stopniu – udział kosztów zakupu stali w całkowitych kosztach wytworzenia auta wynosi mniej niż jeden procent.

Zgodnie z informacją Urzędu antykartelowego przedsiębiorstwa uznały okoliczności sprawy i współpracowały, oraz zaakceptowały zakończenie postępowania w drodze wzajemnego porozumienia. Niezależnie od tego nałożona kara nie ma jeszcze mocy prawnej. Koncerny mogą odwołać się od tej decyzji – rozstrzygać w tej sprawie będzie Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie.

Pierwotnie Urząd antykartelowy zwrócił również uwagę na dostawców części (w tym firmę Bosch), jednak zgodnie z komunikatem dochodzenia nie kontynuowano „ze względów uznaniowych”.

źródło: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vw-bmw-daimler-kartellamt-verhaengt-hundert-millionen-euro-bussgeld-a-1297554.html

, , ,