Aktualności

23 grudnia 2020

Najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne!

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG oraz Spółki z o.o. StopVW, pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Korzystając z okazji – w odniesieniu do podjętych w Państwa sprawach czynności, uprzejmie informuję, że oczekujemy na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej. Jej uwzględnienie otworzy drogę do rozpoznania przez polskie sądy sprawy przeciwko koncernowi Volkswagen AG. Zespół prawników z Kancelarii „Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni” czuwa nad tym, by w sprawie uwzględnione zostało stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, który w wyroku z lipca br. stworzył taką możliwość. W tym celu, pełnomocnicy uzupełnili stanowisko procesowe, a Sąd Najwyższy przyjął je do analizy.

W sprawie karnej z kolei, Kancelaria inicjuje dalsze czynności dowodowe, w tym zmierzające do ustalenia wszystkich obywateli polskich pokrzywdzonych aferą Volkswagena. W tym celu, do nadzorującej postępowanie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie skierowany został wniosek o pozyskanie danych informatycznych z CEPiK, by wykazać skalę naruszeń i podjąć adekwatną reakcję.

Niezależnie od tego, Stowarzyszenie STOPVW, przy wsparciu prawników, domaga się od instytucji publicznych podjęcia działań zaradczych. W tych sprawach, wnioski o podjęcie stosownych kroków zostały skierowane m.in. do Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

Licząc, że przy następnej okazji będę mógł przekazać Państwu informacje o efektach podjętych dotąd działań, proszę przyjąć życzenia radosnych i pogodnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!

Miejmy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie także radość wynikająca z zakończenia się pandemii. Życzę Państwu Zdrowia! 

Dawid Marszałek
prezes zarządu