Aktualności

18 lutego 2020

[Niemcy] Fiasko negocjacji w aferze spalinowej i jego skutki

Volkswagen był już bliski porozumienia się z 400.000 klientów pojazdów spalinowych, jednak ugoda nagle przepadła. Rzecznicy konsumentów mówią o „nieczystej zagrywce”. Jak kierowcy VW mogą mimo to otrzymać teraz pieniądze?

O co chodzi?

Równo 400.000 klientów VW wytacza tak zwany wzorcowy pozew zbiorowy przeciwko koncernowi Volkswagen. Powodem jest Federalne Zrzeszenie Central Konsumenckich [Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)]. Żąda ono w imieniu klientów wypłaty odszkodowań z powodu utraty na wartości ich pojazdów spalinowych w wyniku afery spalinowej. Wyższy Sąd Krajowy w Brunszwiku bada, czy kierowcom VW przysługuje zasadniczo roszczenie. Jeśli tak, każdy pojedynczy klient musiałby jednak dochodzić jeszcze przed Sądem konkretnego indywidualnego odszkodowania.

VW zaprzeczał przez lata, że manipulował w sposób niedozwolony w silnikach spalinowych poza USA. Jednak na przełomie roku koncern nagle zmienił kurs i podjął negocjacje ze zrzeszeniem w sprawie ugody. Teraz negocjacje przerwano niespodziewanie. Korzyścią dla konsumentów w przypadku osiągnięcia porozumienia byłoby szybsze uzyskanie odszkodowań. Bez porozumienia postępowanie mogłoby ciągnąć się teraz latami.

Dlaczego negocjacje nie powiodły się?

Koncern VW chciał właściwie porozumieć się w ciągu tych tygodni z setkami tysięcy klientów pojazdów spalinowych co do ugody. W poufnych negocjacjach zmierzano do tego, aby klientom VW udostępniono kwotę odszkodowania w wysokości łącznie 830 milionów euro. Jednak wtedy doszło do sporu. Volkswagen twierdzi, że adwokaci powoda chcieli sami zająć się likwidacją, a więc badać roszczenia pojedynczych klientów i rozdzielać stosownie środki. VW natomiast chciał zaangażować do tego niezależny podmiot trzeci – i zarzucił adwokatom, że mają wygórowane żądania co do wysokości swojego honorarium.

Rzecznicy konsumentów widzą to zupełnie inaczej. Skarżą się na „nieczystą zagrywkę” koncernu samochodowego, jak donosi SPIEGEL szef zrzeszenia VZBV Klaus Müller. Jest dla niego niezrozumiałym, że: o godz. 11.53 kancelaria adwokacka Feshfields, reprezentująca VW, wysłała e-mail, w którym koncern przystał na większość żądań VZBV. Adwokaci VW zgodzili się także na ryczałtowe wynagrodzenie adwokatów powoda w wysokości 50 milionów euro. „Byliśmy zgodni co do tego, że oferta VW przedstawiona w e-mail może uzyskać zgodę”, mówi Müller. Jednak podczas wewnętrznych rozmów rzeczników konsumentów pojawiła się nagle wiadomość, że VW ogłasza, że postępowanie ugodowe zakończyło się fiaskiem. „Volkswagen stracił szansę odzyskania zaufania utraconego w aferze spalinowej poprzez zawarcie ugody”, mówi Müller.

Jak reaguje Volkswagen?

Koncern samochodowy oświadczył w piątek po zakończonym posiedzeniu zarządu, że udostępni 830 milionów euro mimo fiaska negocjacji. Dla VW ma to tę korzyść, że koncern może teraz sam nadzorować podział środków. Odkupuje on pozywających klientów quasi z procesu, oni tym samym zrzekają się dochodzenia wszelkich roszczeń o dalsze odszkodowanie. VW przygotowuje aktualnie stronę internetową, na której klienci będą mogli sprawdzić, ile powinni dostać pieniędzy z tytułu odszkodowania za swój typ pojazdu. Strona ma być dostępna w Internecie do przyszłego miesiąca. Najwidoczniej w VW rozpoczęło te przygotowania, zanim jeszcze postępowanie ugodowe zakończyło się niepowodzeniem.

Co to oznacza dla klientów?

Klienci pojazdów spalinowych, którzy dołączyli do wzorcowego pozwu zbiorowego, mogą teraz zdecydować, czy będą dalej występować przeciwko koncernowi VW na drodze prawnej, czy też przyjmą od niego „jednorazową wypłatę”. Jak podaje VW, wynosi ona między 1.350 a 6.357 euro na osobę. Federalne Zrzeszenie Central Konsumenckich chce dochodzić wzorcowego pozwu zbiorowego przed Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku. „Będziemy walczyć dalej przed sądem o dobre rozwiązanie dla konsumentów”, mówi Müller.

Druga grupa klientów dochodzi pozwu przez platformę MyRight, inni poszkodowani procesują się na własną rękę. Adwokaci konsumentów pozycjonują się teraz ponownie przeciwko VW i ofercie ugody koncernu. Wprawdzie Volkswagen oferuje uczestnikom wzorcowego pozwu odszkodowanie, „jednak jego wysokość jest nie do przyjęcia”, mówi Claus Goldenstein, reprezentujący powoda przeciwko VW. Sądy zasadzają na rzecz powodów zwykle znacznie wyższe kwoty.

Firma Profin, finansująca proces, wabi klientów VW teraz tym, że przyzna im z góry zaliczki na poczet odszkodowania, jakie może zostać uzyskane, które zostanie zwiększone w przypadku wygrania procesu. W ten sposób chce ona odebrać koncernowi pole manewru w przypadku jego oferty ugody i ma nadzieję, że pozyska sama dalszych mandantów. To, która droga jest najlepsza dla danego klienta, zależy od wielu czynników, jak na przykład wysokość honorariów, jakich żądają adwokaci, lub kwestia, czy dla klienta ważniejsze jest szybkie rozwiązanie czy możliwie najwyższe odszkodowanie.

Co dalej?

Z powodu fiaska postępowania ugodowego proces w sprawie wzorcowego pozwu zbiorowego przejdzie do trzeciej rundy negocjacji. Sąd w Brunszwiku już wkrótce wyznaczy najbliższy termin rozprawy. Klienci muszą teraz zdecydować, jak mają się zachować: przyjąć ofertę VW czy procesować się dalej.

Rzecznicy konsumentów przypuszczają, że VW złożył nową ofertę pozywającym klientom w sposób przemyślany, ponieważ oferta ta pojawia się właśnie w momencie przez wydaniem orzeczenia przez sąd najwyższej instancji co do tego, czy klienci mają ewentualnie nawet prawo do zwrotu całej kwoty kupna – czy też odszkodowanie musi zostać obniżone o płatność za użytkowanie pojazdu na przełomie lat. Przedmiotowe orzeczenie ma zapaść 5 maja przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. „VW chce najwidoczniej objąć swoją ofertą możliwie wiele przypadków, zanim Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyda w maju wyrok w sprawie pozwu jednego poszkodowanego klienta”, mówi Christopher Rother, prezes firmy Profin finansującej proces.

źródło: https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/vw-im-dieselskandal-was-das-scheitern-der-verhandlungen-bedeutet-a-b1a55452-4e52-4792-a48a-828d3059db04

, , , , , , ,