Aktualności

5 lutego 2018

Niemiecki sąd nie ma wątpliwości: instalacja oprogramowania do oszukiwania to niemoralne umyślne oszustwo

Sąd okręgowy w Siegen orzekł, że instalacja oprogramowania w samochodzie, która powoduje niższą emisję tlenku azotu podczas testowego działania samochodu niż w czasie normalnej jazdy jest znaczącą wadą i niemoralnym umyślnym oszustwem.

Powód zakupił używany samochód od VW na salonie w 2011 r. W pozwie pozwał zarówno salon jak i producenta Typ pojazdu był reklamowany jako zgodny ze standardem emisji Euro 5. Samochód miał silnik wysokoprężny o nazwie EA 189 i został wyposażony przez VW w oprogramowanie optymalizujące emisję tlenku azotu podczas pracy na stanowisku badawczym. W wyniku działania tego oprogramowania, samochód rozpoznaje i zmienia swoją charakterystykę w zależności od trybu. W rzeczywistych warunkach drogowych emisja tlenków azotu jest znacznie wyższa niż w przypadku trybu testowego.

Korzystanie z oprogramowania do oszustwa jest poważną wadą

Sąd okręgowy w Siegen uznał, że korzystanie z oprogramowania stanowi wadę pojazdu, który była znacząca. Ponadto, powód nie był zobowiązany do zainstalowania aktualizacji oprogramowania, ponieważ nie gwarantowało to usunięcia wady, bez powodowania negatywnych skutków.

Sąd miażdży umyślne i niemoralne oszustwo VW

VW oszukiwał klientów niemoralnie i celowo. Oszustwo miało na celu wyłącznie obniżenie kosztów produkcji w zakresie rozwiązań koniecznych do oczyszczenia spalin w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej za pomocą pozornie przyjaznych dla środowiska wartości testowych.

, , , , , , , , ,