Aktualności

12 czerwca 2018

Niemieckie miasto wprowadzi zakaz dla diesli

Zgodnie z decyzją lokalnego sądu administracyjnego, niemieckie miasto Akwizgran położone w Nadrenii Północnej-Westfalii przygotowuje się do wprowadzenia zakazu dla samochodów z silnikami Diesla.

Sąd orzekł, że zakaz dla Akwizgranu zacznie obowiązywać automatycznie od 1 stycznia 2019 roku, chyba że do końca roku bieżącego miasto i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia opracują wiarygodny alternatywny plan obniżenia poziomu emisji tlenku azotu (NOx), zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

Sąd regionalny po raz pierwszy wydał werdykt zgodny z przepisem uchwalonym przez Federalny Sąd Administracyjny po skandalu Dieselgate. Na mocy nowego prawa, władze miejskie w Niemczech mają prawo do samodzielnego narzucania zakazów prowadzenia pojazdów, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w miastach.

Obecnie poziom NOx w kilku niemieckich miastach przekracza limity obowiązujące w UE dlatego komisja w Brukseli pozwała rząd federalny w Berlinie za powtarzające się niezgodności.

Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska (UBA) szacuje, że samochody z silnikami wysokoprężnymi odpowiadają za ponad 50 procent emisji szkodliwych tlenków azotu w Niemczech. Niedawno Hamburg stał się pierwszym miastem, które narzuciło częściowy zakaz poruszania się starszymi samochodami z silnikami wysokoprężnymi na dwóch drogach położonych w centrum okręgu Altona.

Do tej pory miasto Akwizgran i land Nadrenia Północna-Westfalia zobowiązały się jedynie do wdrożenia pakietu środków mających na celu zapewnienie niezbędnej redukcji emisji do 2025 roku.

W piątek, sąd administracyjny w Akwizgranie orzekł jednak, że próby rozwiązania problemu przez inne, mniej skuteczne środki niż zakaz prowadzenia pojazdów były niewystarczające i wprowadzone zbyt późno.

Według UBA, zakazy w niemieckich miastach mogłyby zostać cofnięte, gdyby pojazdy z silnikami wysokoprężnym zostały poddane kompleksowym technicznym przeróbkom. Takie środki zostały jednak uznane przez producentów samochodów i ministra transportu, Andreasa Scheuera za zbyt kosztowne.

Wobec braku przekonującego rozwiązania alternatywnego, przewodniczący sądu administracyjnego w Akwizgranie ogłosił, że od 2019 roku w mieście zaczną obowiązywały zakazy wjazdu dla diesli. Nie jest jasne, czy miejscy politycy będą próbowali odwoływać od wyroku.

, , , , , , , ,