Aktualności

27 marca 2018

Niemieckie sądy, w przeciwieństwie do polskich, potępiają Volkswagena

W Niemczech piętrzy się fala pozwów przeciwko Volkswagenowi. Właściciele samochodów skarżą upadłą ikonę przemysłu motoryzacyjnego za systematyczne manipulowanie wartościami emisji spalin.

Producent samochodów przegrywa sprawy ponieważ sędziowie surowo i zdecydowanie potępiają zachowanie VW. Krytyka „nieetycznego i niemoralnego zachowania” VW, to zmiana dotychczasowego tonu korporacyjnego, prawnego i rządowego establishmentu, który traktował VW jak jedną z najważniejszych firm w Niemczech. W porównaniu do reakcji w USA, obchodzono się z koncernem nadzwyczaj łagodnie.

Protekcyjne podejście spowodowało, że VW unikał wypłacenia odszkodowań właścicielom pojazdów w Europie przez długi okres czasu. Producent twierdził, że wystarczy przeprowadzić aktualizację oprogramowania, bez podejmowania dodatkowych działań. Jednak aktualizacja oznacza problemy.

W Niemczech nie ma pozwów zbiorowych w stylu amerykańskim i odszkodowań w wysokości miliardów dolarów. Mimo to trwa prawdziwa walka z VW. Świadczą o tym setki orzeczeń sądowych. Jeden z sędziów w Düsseldorfie napisał, że:

„dążenie do zysku kosztem umyślnej manipulacji konsumentów i władz, należy uznać za naganne”

Sędzia w Stuttgarcie powiedział, że VW pogwałcił

„poczucie przyzwoitości wszystkich, którzy popierają uczciwość i sprawiedliwość”

Z kolei sąd w Arnsberg orzekł w czerwcu ubiegłego roku, że VW

„stworzył system do celowego zatajenia swoich działań przed organami regulacyjnymi i konsumentami”

W większości przypadków sędziowie stwierdzili, że VW popełnił dokładnie to samo oszustwo, do którego przyznał się w USA w 2015 roku. Wielu niemieckich sędziów orzekło, że producent samochodów oszukał swoich klientów. Otwarcie zakwestionowano również twierdzenie VW, że do oszustwa doszło bez wiedzy kierowników wysokiego szczebla. Warto też przypomnieć, że w niemieckich aresztach ciągle siedzą wysocy menadżerowie koncernu a zespół 100 prokuratorów i policjantów prowadzi intensywne śledztwo.

źródło: https://global.handelsblatt.com/mobility/in-german-courts-the-tide-turns-against-vw-897856

, , , , , , , , ,