Aktualności

1 lutego 2019

Nowa afera Volkswagena. Tym razem chodzi o Porsche 911 i opory powietrza

Nowe problemy dla Volkswagena. Tym razem chodzi o zbyt wysoką emisję dwutlenku węgla. Chodzi o zawyżone zużycie paliwa przez Porsche 911. Powody, dla których te samochody zużywają więcej paliwa i emitują więcej dwutlenku węgla niż podano w homologacji typu, nie są znane. Volkswagen był zmuszony zgłosić sprawę do KBA.

Problem jest poważny, bo w wielu krajach od zawyżonej emisji CO2 płaci się dużo większe podatki za samochód. W Polsce tak akurat nie jest, ale sama niezgodność z homologacją powoduje, że samochód porusza się po ulicach nielegalnie. Ponadto władze nakładają grzywny i kary na producenta. W Niemczech może to być 5000 euro za jeden samochód. W pomiarach zużycia dla zatwierdzenia typu Porsche 911 zastosowano niewłaściwą wartość oporu powietrza. Ponieważ zużycie zależy od aerodynamiki nadwozia, należy uwzględnić takie czynniki, jak opór powietrza i opór toczenia.

Jak duży jest wpływ wpływ fałszywej wartości na wyniki, jest aktualnie przedmiotem badań. W Polsce problemem powinno zająć się TDT.

, , , , , , , ,