Aktualności

3 marca 2020

Obrońcy praw konsumentów żądają ugody bezpośredniej dla wszystkich posiadaczy samochodów z silnikiem wysokoprężnym

Obrońcy praw konsumentów żądają, aby wszyscy klienci posiadający samochody z silnikiem wysokoprężnym otrzymali rekompensatę, a nie tylko Ci którzy uczestniczyli w powództwie zbiorowym. Chodzi tutaj o odszkodowanie na poziomie co najmniej 15 procent ceny zakupu.

Obrońcy praw konsumentów żądają od firmy Volkswagen, aby po zakończeniu negocjacji w sprawie ugody dotyczącej powództwa wzorcowego oferta rekompensat objęła wszystkich klientów posiadających samochody z silnikiem wysokoprężnym.

„Podczas negocjacji Volkswagen nie wyraził gotowości do wypłaty odszkodowań wszystkim klientom. Gdyby sprawa miała przebiegać naprawdę fair, oferta rekompensat ze strony koncernu powinna objąć wszystkie oszukane osoby, a nie tylko te wpisane do rejestru pozwów wzorcowych”

mówi szef centrali konsumenckiej Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV), Klaus Müller.

W ten sposób zamiast kilkuset tysięcy wypłaty odszkodowań mogłyby objąć miliony konsumentów. W przypadku zapowiedzianej „ugody bezpośredniej” koncern będzie musiał zastosować się – zgodnie z obietnicą – do najbardziej aktualnych ustaleń osiągniętych w negocjacjach z VZBV. Zgodnie z tym konieczne będzie przygotowanie kwoty 830 mln euro dla właścicieli pojazdów z silnikiem wysokoprężnych zarejestrowanych w tej wzorcowej sprawie.

Kto wywierał nacisk i na kogo?

Osiągnięty stan negocjacji z VZBV powinien odzwierciedlać ofertę minimalną; ostatnio dyskutowano odszkodowania w wysokości ok. 15 procent ceny zakupu.

„Nie jest to przesadnie szczodra oferta, jednakże w styczniu mieściła się w ramach ugód osiąganych dla roszczeń indywidualnych”

mówi Müller.

Formalne rozmowy na temat ugody dla uczestników pozwu wzorcowego przerwano w piątek. Obydwie strony zrzucają na siebie wzajemnie winę za to: Producent samochodów wymienia jako przyczynę niewystarczająco uzasadnione opłaty, których żądali prawnicy centrali konsumenckiej. Z kolei centrala konsumencka twierdzi, że dokonując wypłat na rzecz klientów koncern nie wykazywał gotowości na „przejrzystość i podejmowanie środków bezpieczeństwa”. Ponadto spierano się co do tego, kto na kogo wywierał presję czasową: Na maj zaplanowano pierwsze postępowanie przed Sądem Najwyższym (BHG) w indywidualnych sprawach klientów VW, które może zakończyć się wydaniem potencjalnie przełomowego orzeczenia.

Zgodnie z informacjami Handelsblatt Müller zarzucił producentowi samochodów „powtórne oszustwo”, którego dokonano po manipulacji przy pojazdach z silnikami wysokoprężnymi. O zapowiedzi ugody Centrala konsumencka dowiedziała się w piątek z mediów. Ze strony środowisk bliskich koncernowi wiadomo, że narracja ta spotkała się ze stanowczym sprzeciwem.

źródło: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sammelklage-verbraucherschuetzer-fordern-direktvergleich-fuer-alle-dieselkunden-a-f307cf70-1f3c-48f8-a44f-fd412edcbab1