Aktualności

1 września 2020

Od 1 września wysokie kary za emisję spalin. Nowe i zaostrzone przepisy wchodzą w życie

1 września – od dziś zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. W efekcie Komisja Europejska będzie mogła nakładać kary do 30 tys. euro na samochód w przypadku złamania prawa. Co to oznacza dla kierowców? „Celem zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności produktu” – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Od 1 września 2020 roku nowe przepisy zmieniają i zaostrzają system nadzoru rynku samochodów i homologacji w UE. A homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna (w rzeczywistości instytucja państwowa) na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej wydaje producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do wprowadzenia auta na rynek.

Koniec z oszukiwaniem kierowców?

„Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych, natomiast „świadectwo zgodności”, które otrzymuje każdy nabywca nowego pojazdu oznacza dokument wydany przez producenta, w którym zaświadcza się, że pojazd jest zgodny z homologowanym typem pojazdu i ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w momencie jego wyprodukowania (…) Celem zmian jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk w zakresie niezgodności produktu, w tym przypadku pojazdów, z wymaganiami homologacyjnymi, które zagrażają bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”

– powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński z ITS.

Wskazał, że nowe przepisy dotyczyć będą zarówno producentów pojazdów, ich przedstawicieli, importerów i dystrybutorów (dla wszystkich podmiotów przewidziano system kar pieniężnych za ewentualne niezgodności) oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu (europejskie jednostki techniczne muszą prowadzić badania homologacyjne wg jednego standardu).

Nowością jest również wprowadzenie dodatkowego nadzoru na rynkiem pojazdów, które zostały już wprowadzane do obrotu i sprzedaży. Od 1 września państwa członkowskie będą zobowiązane do regularnego badania minimalnej liczby samochodów; mogą też stosować środki ochronne wobec pojazdów niespełniających wymogów obowiązujących na ich terytorium, nie czekając na to, by organ, który udzielił homologacji, podjął kroki w tej sprawie.

„W praktyce pojazdy wyprodukowane w europejskim kraju X, będą mogły zostać zweryfikowane przez organ nadzoru rynku w kraju Y. Co ważne, rozporządzenie przewiduje wręcz obowiązkową minimalną liczbę przeprowadzanych kontroli w zależności od liczby zarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim”

– podkreślił Krupiński.

więcej: https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7811393,emisja-spalin-samochod-silnik-spaliny-nowe-przepisy-1-wrzesnia-homologacja-its-kara-dieselgate.html

, , ,