Aktualności

1 lipca 2021

Ohio może pozwać Volkswagena w związku z aferą spalinową!

Sąd Najwyższy w Ohio (Supreme Court in Ohio) utorował drogę prokuratorowi generalnemu stanu, by ten mógł wytoczyć pozew przeciwko Volkswagen AG w związku z aferą dieselgate, która wybuchła 6 lat temu!

Sąd orzekł, że federalna ustawa o czystym powietrzu (Clean Air Act) nie wyklucza roszczeń stanowych. „To ważna decyzja, która sprawi, że Volkswagen zostanie pociągnięty do odpowiedzialności” – oświadczył Dave Yost, Prokurator Generalny Ohio. VW zapowiedział apelację do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, twierdząc, że decyzja może wywołać „chaos regulacyjny” i zahamować zdolność Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) do regulowania emisji poprzez nadanie rządom stanowym i lokalnym nakładających się uprawnień.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych Volkswagen zgodził się już zapłacić ponad 25 miliardów USD za roszczenia właścicieli, organów nadzoru środowiskowego, stanów i dealerów oraz zaoferował odkupienie około pół miliona samochodów objętych aferą! 

Ohio pozwało Volkswagena w 2016 r. Sędzia procesowy stwierdził, że prawo federalne wykluczyło roszczenia Ohio, ale sąd apelacyjny średniego szczebla wznowił sprawę stanową, co skłoniło VW do apelacji. Podtrzymując orzeczenie sądu apelacyjnego, sędzia Patrick Fischer potwierdził, że prawo federalne nie koliduje z twierdzeniami, że VW naruszył stanową ustawę o kontroli zanieczyszczenia powietrza poprzez manipulacje po sprzedaży w systemach kontroli emisji spalin. 

Sędzia Michael Donnelly powiedział, że sprawa może teoretycznie skutkować wyrokiem w wysokości ponad 1 biliona dolarów.

Opracowano na podstawie: 
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ohio-can-sue-vw-over-emissions-scandal-states-top-court-rules-2021-06-29/

, , , , , , , ,