Aktualności

7 grudnia 2016

Sąd sprawnie działa w sprawie pozwu zbiorowego naszego Stowarzyszenia

W Polsce panuje opinia, że sądy działają wolno. W przypadku naszego pozwu jest jednak przeciwnie. Z informacji, które docierają do Stowarzyszenia wynika, że prace nad rozpoznaniem pozwu i wyznaczeniem terminu do przystąpienia dla pozostałych poszkodowanych ruszyły pełną parą.

Po analizie złożonych przez nas dokumentów, sąd przystąpił do dodatkowych czynności. Między innymi wyznaczono tłumacza, który zajmuje się tłumaczeniem części dokumentów sporządzonych w języku niemieckim.

Wkrótce powinien zostać również wyznaczony termin graniczny. Tylko do tego dnia poszkodowani będą mogli dołączać się do pozwu.

, , , , ,