Warszawski Alarm Smogowy/ Autor: Michał Laskowski, Politechnika Warszawska)