Aktualności

25 lutego 2016

Skierowaliśmy wniosek o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych polskich poszkodowanych

Nasze Stowarzyszenie działając w interesie społecznym tysięcy osób, których prawa majątkowe zostały naruszone w skutek tzw. afery Volkswagena, 18 lutego 2016 r. skierowało do Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosek o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych polskich poszkodowanych. W naszej opinii w konsekwencji afery, w tym wielomiliardowego pozwu w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobne jest bankructwo koncernu Volkswagen.

Aby właściciele wadliwych pojazdów mogli skutecznie dochodzić swoich roszczeń także w przypadku upadłości producenta aut konieczne jest udzielenie przez sąd zabezpieczenia na majątku polskiego przedstawiciela koncernu i importera: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Zajęte powinny zostać m.in. nieruchomości, rachunki bankowe i przysługujące spółce wierzytelności. Wysokość roszczeń polskich właścicieli została określona na blisko 10,5 mld zł (w Polsce znajduje się ok. 170.000 wadliwych samochodów, średnia cena jednego z nich wynosi ok. 61.500 zł).

, , , , , ,