Aktualności

29 lipca 2016

Składamy pozew zbiorowy na początku września

Informowaliśmy, iż pierwszy pozew zbiorowy przeciwko producentowi wadliwych pojazdów, spółce Volkswagen AG z siedzibą w Wolfsburgu, zostanie złożony w polskim sądzie na koniec lipca. Z uwagi na nowe, istotne dla sprawy informacje oraz okoliczności sprawy termin ten jesteśmy zmuszeni przełożyć o ok. miesiąc, czyli na początek września. Czas ten wykorzystamy na przygotowanie dodatkowych ekspertyz, które zostaną wykorzystane w postępowaniu.

Nowe argumenty, które pozyskujemy znacząco uzupełniają nasz pozew i mogą mieć decydujący wpływ na osiągnięcie maksymalnie pozytywnego dla nas wyroku.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa kto będzie pełnił funkcję reprezentanta grupy, już teraz jednak możemy podać, że angażujemy w proces kolejne wiodące autorytety prawnicze, które wspomogą nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Codziennie zgłaszają się do nas nowi poszkodowani, Ty też możesz otrzymać odszkodowanie od Volkswagena, dołącz do naszego pozwu zbiorowego.

, , , , ,