Aktualności

14 grudnia 2018

Składamy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego!

Stowarzyszenie StopVW złożyło dzisiaj do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko Volkswagenowi. Zarzucamy w nim sądowi naruszenie szeregu przepisów. Skarga kasacyjna podnosi argumenty uzasadniające zarzuty naruszenia prawa materialnego wynikające z kodeksu cywilnego, procesowego, prawa unijnego i prywatnego prawa międzynarodowego procesowego oraz Konsytucji.

W naszej ocenie uzasadniony jest m.in. zarzut naruszenia Art. 45 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji – poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, będące efektem pogwałcenia prawa w ścisłym znaczeniu, tj. pominięcia obowiązywania przytoczonej regulacji konstytucyjnej oraz regulacji międzynarodowych, poprzez zamknięcie stronie powodowej drogi do dochodzenia jego praw oraz pozbawienie prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

„Skarga kasacyjna, którą dzisiaj składamy, rozpoczyna nowy rozdział w walce o prawa konsumentów w Polsce. Volkswagen przyznał się do oszustwa, w związku z tym jego wina nie powinna budzić wątpliwości. Mamy zamiar doprowadzić do uzyskania sprawiedliwości dla osób, które przystąpiły do pozwu”

– powiedział Konrad Kacprzak, v-ce prezes Stowarzyszenia StopVW.

Stowarzyszenie zapowiada też walkę z bezczynnością urzędników w tej sprawie. Od trzech lat żaden urząd nie ukarał Volkswagena.

, , , , , , , , , ,