Wyniki dla: #odpowiedź

26 lutego 2016

Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą petycję z Komendy Głównej Policji

Otrzymaliśmy odpowiedź na jedną z naszych petycji dot. „podjęcia postępowania mającego na celu wdrożenie działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z wprowadzeniem do ruchu na polskich drogach pojazdów samochodowych […] emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczjącej dopuszczalne limity”. Komenda Główna Policji – podobnie jak inne urzędy – stwierdza, że nie ma uprawnień pozwalających […]