Aktualności

10 lipca 2018

Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów z silnikami diesla objętymi dieselgate

W związku ze zgłaszanymi przez naszych członków i osoby, które przystąpiły do pozwu, licznymi przypadkami odmawiania przez Stacje Kontroli Pojazdów zrealizowania okresowego przeglądu w samochodach objętych Dieselgate w przypadku braku posiadania zaktualizowanego oprogramowania, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Liczne raporty kierowców, doniesienia medialne oraz wyniki badań, prowadzonych w laboratoriach w Europie i poza nią wskazują, że akcja serwisowa, proponowana przez koncern VAG może przynieść więcej szkody niż pożytku dla naszego samochodu,
  2. Wśród objawów, wskazywanych przez właścicieli po aktualizacji oprogramowania zgłaszane są między innymi: zwiększenie zużycia paliwa, pogorszenie dynamiki pojazdu, awarie filtra DPF w tym jego częstsze zapychanie, awarie silnika oraz osprzętu w tym utrata mocy,
  3. Stacja kontroli pojazdów nie ma podstaw prawnych do odmówienia zrealizowania przeglądu i są zobowiązanie do jego przeprowadzenia,
  4. W przypadku, gdyby odmówiono Państwu przeglądu, proszę powołać się na podstawy prawne poniżej i przedstawić wydruk z tej informacji oraz powiadomić nasze Stowarzyszenie pod adresem poszkodowani@stopvw.pl, podając w treści zgłoszenia imię, nazwisko, adres, numer samochodu oraz dane stacji pojazdów, która odmówiła zgłoszenia,
  5. Pismo ministerstwa, rozsyłane do Stacji Kontroli Pojazdów ma charakter zalecenia a nie obowiązującego prawa i jako takie nie ma mocy prawnej.Niniejsza informacja jest skierowana do posiadaczy samochodów Audi, Volkswagen, SEAT, Skoda i Porsche z silnikami Diesla o pojemnościach 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 3.0 i 4.2 TDi, które są objęte Dieselgate.

Podstawa prawna: rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 776 t.j.) w tym w szczególności:

  1. § 2 normujący zakres okresowego badania technicznego pojazdu, w zakres których nie wchodzi sprawdzenie czy pojazd podlega akcji naprawczej recall na stronach internetowych producentów pojazdów;
  2. § 6 regulujący obowiązek określenia pozytywnie wyniku badania przez diagnostę w przypadku, gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne;

Jednocześnie informujemy, że aktywność Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie jest przedmiotem analizy prawnej i Stowarzyszenie StopVW podejmie wszelkie przewidziane prawem działania by chronić interesy konsumentów.

, , , , , , , , ,