Aktualności

25 października 2017

Właściciele Audi i Volkswagena oskarżyli Ministerstwo Środowiska o bezczynność!

Właściciele pojazdów marki Audi i Volkswagen, złożyli pozew przeciwko Ministerstwu Środowiska w Korei Południowej. Domagają się odszkodowania za wydanie zgody na kampanię naprawczą samochodów związanych ze skandalem. W sierpniu, ministerstwo zatwierdziło plan aktualizacji oprogramowania blisko 83 tysięcy egzemplarzy samochodów marki Volkswagen i Audi. Akcja naprawcza objęła pojazdy napędzane 2-litrowym silnikiem EA189, w których zainstalowano urządzenia oszukujące. Okazało się, że planowana poprawka jest niewystarczająca do zmniejszenia poziomu emisji spalin i nie będzie w stanie zrekompensować poniesionych przez klientów strat. Doniesienia medialne mówią o licznych problemach po aktualizacji oprogramowania. Podobna sytuacja występuje też w Europie.

Akceptując plan naprawczy, ministerstwo powołało się na testy, które wykazały, że aktualizacja oprogramowania zmniejszy emisję tlenków azotu o 72 proc. Gdyby wyniki się potwierdziły, pojazdy byłyby zgodne z obowiązującymi normami emisji spalin. Klienci, którzy złożyli pozew twierdzą jednak, że aktualizacja oprogramowania redukuje poziom emisji tlenków azotu tylko o 20-33 proc. Uważają, że decyzja ministerstwa była zbyt pobłażliwa i Volkswagen powinien dokonać poprawek mechanicznych w swoich samochodach. Chodzi m.in. o instalację systemu selektywnej redukcji katalitycznej, który przekształca tlenek azotu ze spalin w azot i wodę.

Już 5000 klientów domaga się odszkodowania w ramach pozwu cywilnego przeciwko niemieckiemu producentowi.

źródło: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171017000594

, , , , , , , , , , ,