Aktualności

25 kwietnia 2022

Wraca temat możliwego naruszenia ustawy o obrocie papierami wartościowymi

Wyższy Sąd Okręgowy w Brunszwiku (Oberlandesgericht Braunschweig) polecił sądowi okręgowemu (Landgericht) ponowne rozważenie wznowienia postępowania przeciwko Martinowi Winterkornowi, byłemu szefowi Volkswagena. Być może będzie musiał on odpowiedzieć przed sądem za możliwe naruszenia ustawy o obrocie papierami wartościowymi. 

W styczniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Brunszwiku orzekł, że postępowanie przeciwko Winterkornowi należy umorzyć ze względu na groźbę znacznie wyższego wyroku w procesie oszustwa związanego z dieselgate. Jednak to oczekiwanie nie zostało spełnione, gdyż sprawa przeciwko byłemu CEO Volkswagena została oddzielona od postępowania karnego ze względu na jego stan zdrowia.

Opracowano na podstawie:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/dieselskandal-ex-volkswagen-chef-winterkorn-muss-womoeglich-doch-vor-gericht/28269580.html

, , , , ,