Aktualności

31 grudnia 2015

Życzenia Noworoczne

Szanowni Państwo,

w związku z nadchodzącym Nowym Rokiem, chcemy Państwu życzyć zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań oraz aby kolejny rok był wyjątkowym i bardzo spokojnym okresem. Życzymy Państwu, by był to czas dalszych sukcesów, nowych horyzontów i pomyślności na polu osobistym oraz biznesowym.

Miniony okres niósł za sobą wiele działań podjętych przez Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG w imieniu wielotysięcznej grupy poszkodowanych właścicieli aut. Stowarzyszenie skierowało szereg petycji i wniosków do organów władzy publicznej. Żądaliśmy podjęcia postępowania mającego na celu wdrożenie działań zapobiegawczych i naprawczych min. od Prezes Rady Ministrów, Ministrów, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Wnioski zostały skierowane również do Komisji Europejskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. O naruszeniu praw majątkowych tysięcy Polaków został także poinformowany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Ponadto mając na uwadze, iż nadzór nad stacjami kontroli pojazdów mają starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu, do ponad 400 starostów i prezydentów miast zostały wystosowane petycje z żądaniem wszczęcia działań w przedmiotowej kwestii.

Ufamy, iż kolejny rok 2016 okaże się dla Państwa i Stowarzyszenia rokiem realizacji
wszelkich planów i dalszych zamierzeń.

Pełna treść życzeń w PDF