Aktualności

11 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG oraz w imieniu StopVW Sp. z o.o., tradycyjnie pragnę złożyć Państwu życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Przy tej okazji, uprzejmie zawiadamiam, że na skutek działań podjętych przez pełnomocników procesowych, Sąd Najwyższy wyznaczył posiedzenie w sprawie na dzień 28 kwietnia. Zgodnie z dotychczasowymi oczekiwaniami, spodziewamy się merytorycznego rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej i przyjęcia, że postępowanie przeciwko koncernowi Volkswagen może toczyć się w Polsce.

Odpowiadając z kolei na kierowane zapytania o możliwość sprzedaży lub darowizny pojazdów, których dotyczy postępowanie, uprzejmie wskazuję, że zbycie wadliwego pojazdu nie powoduje przejścia na nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ani roszczenia odszkodowawczego. Oznacza to, że pozostają Państwo – jako pierwotni właściciele wadliwych pojazdów, w dalszym ciągu uprawnieni do dochodzenia swoich roszczeń od producenta. Pomimo to, w celu zabezpieczenia Państwa interesów w toczącym się postępowaniu, rekomenduję odpowiednie zastrzeżenie umowne, które wyeliminuje wszelkie wątpliwości. W tym celu, w razie planowanej sprzedaży lub darowizny pojazdu, Stowarzyszenie udostępni Państwu, na każdą zgłoszoną prośbę, treść takiego postanowienia umownego celem jego wprowadzenia do zawieranych przez Państwa umów.

Pozostając do Państwa dyspozycji, proszę przyjąć najlepsze życzenia świąteczne.

Z poważaniem,

Dawid Marszałek
Prezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG