Informacje dla poszkodowanych

Każdy posiadacz wadliwego samochodu z silnikiem Diesla może otrzymać odszkodowanie w kwocie 30 000 zł.

Jest to możliwe, ponieważ koncern Volkswagen przyznał się do celowego manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach wyposażonych w silnik Diesla.

W milionach pojazdów Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT i Porsche celowo instalowano zakazane oprogramowanie fałszujące wyniki pomiarów emisji tlenków azotu (NOx). Z tego tytułu grupa Volkswagen płaci gigantyczne kary na całym świecie, przekraczające już 30 miliardów USD.

W Polsce należne odszkodowanie można otrzymać przyłączając się do pozwu zbiorowego przygotowanego przez Stowarzyszenie StopVW. Dla Państwa wygody proponujemy dwie formy dochodzenia roszczeń. W pierwszej formie poszkodowany ponosi część kosztów związanych z procesem. W drugiej nie ma żadnych opłat, jednak połowa odszkodowania zostanie potrącona dla pokrycia opłat sądowych, kosztów biegłych i ekspertyz oraz innych kosztów powstałych w trakcie trwania postępowania. W tym wariancie wszystkie opłaty ponosi Stowarzyszenie. Różnice pomiędzy obiema formami opisane są na podstronie „Dochodzenie roszczeń”.