Aktualności

31 stycznia 2016

WAŻNE – jeśli jednak chcą Państwo skorzystać z „akcji naprawczej” VW…

Spółki grupy Volkswagen AG zapowiedziały akcję „napraw” wszystkich wadliwych pojazdów wyposażonych w oprogramowanie manipulujące ilością emitowanych spalin. Akcja „naprawcza” ma wiązać się z nowym rozwiązaniem software’owym oraz modyfikacjami technicznymi. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami koncernu „naprawy” mają trwać od pół godziny do godziny w zależności od rodzaju silnika.

Wobec powyższego, pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do skuteczności takich „napraw”. Ponadto zastanawiająca jest kwestia, że półgodzinna „naprawa”, która według koncernu jest mało inwazyjna i prosta, nie mogła być dokonana w ciągu 7 lat zatruwania atmosfery przez trefne pojazdy.

Dlatego też zalecamy posiadaczom samochodów marek Volkswagen, Skoda, Audi i SEAT, przed wybraniem się na akcję „naprawczą” organizowaną przez spółki grupy Volkswagen AG, udanie się na hamownię tj. stanowisko pomiarowe umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do wyznaczenia charakterystyki osiągów silnika. Następnie po dokonanych przez koncern „naprawach” zalecamy ponowną wizytę w warsztacie wyposażonym w hamownię celem weryfikacji wątpliwej skuteczności półgodzinnej „naprawy” wadliwego pojazdu. Uzyskane wyniki będą stanowić dowód, iż dokonana „naprawa” nie mogła doprowadzić do skutecznego naprawienia szkody i została podjęta w złej wierze.

Zdecydowanie odradzamy podpisywania jakichkolwiek oświadczeń lub umów, w których zrzekaliby się Państwo roszczeń w związku z Aferą Volkswagena! Zalecamy, aby nic Państwo nie podpisywali bez wcześniejszej konsultacji z prawnikiem.

A najlepiej przyłączyć się do naszego Stowarzyszenia.

, , , , , ,