Pismo do ubezpieczycieli

Kategoria:

9 grudnia 2015

W piśmie do ubezpieczycieli pytamy, czy oszustwo koncernu VW może wpłynąć na wypłatę odszkodowań?

Pismo otrzymały następujące firmy ubezpieczeniowe. Czekamy na odpowiedzi.

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • HDI-GERLING Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce
 • HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • ČESKÁ POJIŠŤOVNA S.A. Oddział w Polsce (Proama)

  Zobacz dokument PDF