Pismo do UOKiK

28 lipca 2016

Pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nasze Stowarzyszenie zwraca się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie skutecznych działań zmierzających do uzyskania szczegółowych informacji dotyczących prowadzonej przez Volkswagena akcji serwisowej.


Zobacz dokument PDF