Artykuł nt. afery spalinowej z „Uważam Rze”

listopad 2015

Volkswageny rejestrowano w sposób przestępczy

Rozmowa z mecenasem Jackiem Świecą, partnerem zarządzającym Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy.

źródło: „Uważam Rze” nr 11/169 (listopad 2015).


Zobacz plik PDF