Wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

10 listopada 2015

Wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Wniosek o wszczęcie kontroli doraźnej wobec uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.


Zobacz plik PDF