Aktualności

21 grudnia 2021

Sąd Okręgowy w Düsseldorfie: Wygrana w sprawie Dieselgate (EA288)!

Oszukany przez Volkswagena w aferze dieselgate konsument w Niemczech otrzymuje zwrot ceny zakupu używanego Golfa VII 2.0 TDI.

Mowa o drugiej odsłonie afery, dotyczącej silnika o kodzie EA288 z normą emisji Euro 6. Nabrała ona nowego rozmachu wyrokiem Sądu Okręgowego w Düsseldorfie (z 29 listopada 2021 r., sygn.: 21 O 303/19). Volkswagen AG ma zapłacić poszkodowanemu konsumentowi 21 200 EUR (czyli tyle ile zapłacił on za swój samochód) plus roczne odsetki w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej odpowiedniej stawki bazowej od 18 maja 2019 r. oraz kolejne 1 171,67 EUR plus odsetki w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej stawki bazowej od 18 maja 2019 r. 

Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA) zarządził oficjalne wycofanie pojazdu 10 października 2019 r. z powodu niezgodności. Powodem było to, że pozwany ustalił w rutynowych badaniach terenowych, że katalizator magazynujący NOx (NSK) starzeje się inaczej podczas eksploatacji klienta niż podczas testów wytrzymałościowych w procesie zatwierdzania.

W tym kontekście skarżący twierdził, że przyjazność dla środowiska i niskie zużycie paliwa przez sporny pojazd były decydujące dla jego zakupu. Zależało mu na tym, aby został przypisany do określonej klasy zanieczyszczenia. Pozwany zainstalował w swoich pojazdach oprogramowanie do manipulacji, aby manipulować zachowaniem pojazdów w zakresie emisji w kierunku ośrodków testowych. Oprogramowanie zainstalowane przez pozwanego rozpoznaje sytuację egzaminacyjną. Oczyszczanie spalin jest zoptymalizowane w taki sposób, aby wytwarzać jak najmniej tlenków azotu. Jednak podczas normalnej jazdy części systemu kontroli emisji byłyby wyłączone z eksploatacji, dlatego emisje NOx są wówczas znacznie wyższe.

Podsumowując, wykład poszkodowanego konsumenta doprowadził do skazania Volkswagen AG przez Sąd Okręgowy w Düsseldorfie odszkodowania zgodnie z § 826 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) za umyślną, niemoralną szkodę. Zdaniem sądu, powód w sposób wystarczający wykazał, że pozwany wyrządził mu szkodę w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, wprowadzając w spornym pojeździe niedopuszczalne urządzenie ograniczające skuteczność działania, które manipuluje systemem kontroli emisji pojazdu – informuje rzecznik ds. ochrony konsumentów. Dr Gerrit W Hartung.

Opracowano na podstawie:
https://www.braunschweiger-zeitung.de/wirtschaft/presseportal/article234143335/Landgericht-Duesseldorf-Verbraucherfreundliches-Urteil-im-Dieselgate-2-0-betreffend-Euro-6-Dieselmotoren.html

, , , , , , , , ,