Aktualności

29 czerwca 2017

Z życia Stowarzyszenia STOPVW.pl

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie zarządu Stowarzyszenia STOPVW.pl. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi współpraca z TDT i UOKiK, omówienie najnowszych doniesień prasowych oraz sprawy nowych pozwów, składanych w kolejnych sądach. Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania Stowarzyszenia w Brukseli.

Wśród bieżących wydarzeń największą uwagę Stowarzyszenia przykuwa sprawa rozpoczęcia procesu sądowego w pierwszym pozwie zbiorowym przeciwko Volkswagenowi. Zarząd ocenia, że proces ten rozpocznie się na jesieni bieżącego roku. Strony wymieniły już pisma procesowe, a argumentacja Stowarzyszenia znajduje pełne potwierdzenie w wyrokach, które zapadają w innych krajach. Omówiono również korespondencję, kierowaną do innych sądów w związku z pozwami indywidualnymi.

Ważną część prac Stowarzyszenia stanowi współpraca z organami władzy, wśród nich TDT. Stowarzyszenie zaproponowało kolejne wspólne spotkanie z TDT w celu zwrócenia uwagi urzędników na przypadki nieprawidłowości występujące po wymianie oprogramowania w samochodach Audi, Skoda i Volkswagen oraz na nowe przypadki łamania prawa przez producenta, w związku z ujawnieniem przypadków nielegalnego oprogramowania w nowych modelach. Stowarzyszenie podjęło również decyzję o przygotowaniu odpowiedzi na prośbę TDT o modyfikację informacji na stronach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wystosuje również prośbę o możliwość uczestnictwa w obradach Komisji Infrastruktury polskiego parlamentu, w celu zwrócenia uwagi posłów na problem braku rozwiązania sprawy Volkswagena w Polsce.

Mimo wakacji Stowarzyszenie pracuje, dlatego następne spotkanie zarządu Stowarzyszenia STOPVW.pl będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu.

, , , , , ,