Aktualności

21 marca 2018

Dieselgate: Byli komisarze przed komisją śledczą PE

W poniedziałek Komisja ds. Pomiarów Emisji w Sektorze Motoryzacyjnym (EMIS) spotka się z dwoma byłymi komisarzami: Janezem Potočnikiem oraz wiceprzewodniczącym PE Antonio Tajanim, którzy w latach 2010-2014 pełnili funkcję odpowiednio komisarza ds. środowiska oraz komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości. W zeszły wtorek na pytania posłów odpowiadał były komisarz Günter Verheugen.

Posłowie będą pytać m.in. o proces wdrażania przepisów dotyczących testów homologacji typu i sposobów pomiaru emisji.

Jak dotąd komisja spotkała się z przedstawicielami Renault Group, Volkswagen Group i Mitsubishi oraz z byłymi komsarzami Stavrosem Dimasem i Günterem Verheugenem.

Tło

W następstwie ujawnienia przez Stany Zjednoczone, że Volkswagen Group używała oprogramowania, które obniżało wskazania emisji tlenków azotu NOx podczas testów, w październiku 2015 roku Parlament przyjął rezolucję wzywającą do przeprowadzenia wyczerpującego śledztwa, dotyczącego roli i odpowiedzialności Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. PE wezwał państwa członkowskie do ujawnienia, co wiedziały o nadużyciach i jakie działania zostały podjęte w tej sprawie.

W grudniu 2015 roku PE powołał 45-osobową komisję śledczą, która bada łamanie unijnych przepisów dotyczących pomiarów emisji z samochodów oraz domniemanych niepowodzeń we wprowadzaniu standardów UE przez państwa członkowskie i przez Komisję Europejską. Mandat komisji wynosi 12 miesięcy.

Komisja zakończyła pierwszą fazę prac – posłowie spotkali się z przedstawicielami świata nauki, organizacji handlowych i NGO-sów, którzy dzielili się ekspercką wiedzą o testach emisji spalin, sposobach ich pomarów i ograniczenia.

Komisja opublikowała sprawozdanie śródroczne, które przyjęła w środę, 13 lipca. Debata i głosowanie plenarne w sprawie raportu planowane są na wrześniowej sesji plenarnej. Posłami sprawozdawcami są Pablo Zalba (EPL, Hiszpania) i Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holandia). Komisja przedstawiła także plan prac w drugim półroczu swojego działania.

źródło: http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20160829STO40353/dieselgate-byli-komisarze-przed-komisja-sledcza-pe


, , , , , , , , ,