Aktualności

27 czerwca 2019

Nowy przepis UE dot. produktów niebezpiecznych

Unia Europejska przyjęła rozporządzenie, które ma być jednym ze sposobów na zapobieganie aferom takim jak Dieselgate. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie nowe produkty wprowadzane na rynek mają być bezpieczne i spełniać unijne normy.

Skandal z silnikami Diesla Volkswagena pokazał, że na rynek europejski wciąż trafiają produkty, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Dzięki nowemu rozporządzeniu, Unia Europejska zamierza zwiększyć nadzór na rynkiem i chronić klientów przed niebezpiecznymi produktami. Na mocy nowych przepisów wszystkie wprowadzane do obrotu towary, także w sprzedaży internetowej muszą posiadać certyfikat jakości i bezpieczeństwa oraz spełniać wytyczne Unii.

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej ma zapewnić również swobodny przepływ towarów, lepiej chronić konsumentów europejskich oraz zapewnić równe warunki konkurencji. Usprawniony zostanie cyfrowy przepływ danych i tym samym działania kontrolne rynku. Rozporządzenie zacznie obowiązywać za dwa lata, ale część przepisów będzie funkcjonować już od 1 stycznia 2021 roku.

, , , , , ,