Aktualności

29 marca 2019

Producenci muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za dieselgate

Państwa członkowskie i producenci samochodów muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i koordynować działania w zakresie dieselgate w trybie pilnym – brzmi rezolucja Europarlamentu. Państwa członkowskie powinny też podjąć nadzwyczajne środki w celu wycofania z rynku samochodów powodujących duże zanieczyszczenie środowiska.

Europarlament obawia się, że sprawa pojazdów z dieselgate pozostaje w dużej mierze nierozwiązana i będzie nadal miała wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Unii.

Posłowie zauważyli, że nadal nie nałożono sankcji na grupę Volkswagen i nie ustanowiono systemu kar, aby powstrzymać producentów samochodów przed naruszeniem przepisów dotyczących emisji z samochodów. Wydaje się, że niektóre państwa członkowskie nie współpracują poważnie z Komisją w tym względzie, dodają posłowie, i wzywają ich do dostarczenia wszystkich wymaganych informacji, aby Komisja mogła przedstawić swoje sprawozdanie dotyczące zaleceń komisji śledczej ds. Pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym (EMIS).

Eurodeputowani zauważają, że w Stanach Zjednoczonych ofiary „dieselgate” otrzymały od 5 000 do 10 000 USD odszkodowań, podczas gdy europejscy konsumenci wciąż czekają na odszkodowanie.

, , , , , , , , , ,