Członkowie Stowarzyszenia

Dawid Marszałek
Prezes Stowarzyszenia
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, ekspert od wielu lat zaangażowany w sprawy związane z jakością powietrza oraz redukcję emisji spalin związanych z transportem i energią cieplną. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG, pasjonat motoryzacji oraz nowych technologii w transporcie.
Konrad Kacprzak
Wiceprezes Stowarzyszenia, Prawnik
Prawnik specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw i podmiotów publicznych oraz w dziedzinie postępowania administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na prawo Unii Europejskiej, konkurencji oraz administrację publiczną.
Jacek Świeca
Honorowy Prezes Stowarzyszenia, Prawnik
Specjalista prawa medycznego, farmaceutycznego oraz własności intelektualnej i przemysłowej. Jego specjalizacja obejmuje również prawo europejskie i zagraniczne porządki prawne, w tym prawo niemieckie i kraje common law.
Małgorzata Świeca
Członek Zarządu Stowarzyszenia, Prawnik
Specjalizuje się w dziedzinie prawa konstytucyjnego, prawa medycznego oraz farmaceutycznego. W ramach swojego bogatego doświadczenia zawodowego zajmowała się również zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz problematyką ochrony dóbr osobistych. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajdują się przede wszystkim prawo medyczne oraz związane z tym zagadnienia etyczno-prawne, materia prawa mediów i reklamy, ochrona praw człowieka oraz psychologia.
Karolina Zalewska-Zbiciak
Prawnik
Zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa pracy. Świadczy stałą obsługę prawną na rzecz polskich oraz zagranicznych podmiotów. Doświadczenie zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, w tym adwokackiej prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego oraz radcowskiej, prowadząc sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.
Katarzyna Kosik
Prawnik
Prawnik, współpracuje ze Stowarzyszeniem od 2015 roku. W zakresie Dieselgate zajmuje się w szczególności aspektami procesowymi związanymi z pozwami indywidualnymi oraz pozwami zbiorowymi, a także nawiązuje i utrzymuje kontakt z podmiotami zagranicznymi, współpracującymi ze StopVW oraz instytucjami UE. Biegle włada językiem angielskim.