Członkowie Stowarzyszenia

Dawid Marszałek
Prezes Stowarzyszenia
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, ekspert od wielu lat zaangażowany w sprawy związane z jakością powietrza oraz redukcję emisji spalin związanych z transportem i energią cieplną. Współzałożyciel Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG, pasjonat motoryzacji oraz nowych technologii w transporcie.
Konrad Kacprzak
Wiceprezes Stowarzyszenia, Prawnik
Prawnik specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorstw i podmiotów publicznych oraz w dziedzinie postępowania administracyjnego, ze szczególnym naciskiem na prawo Unii Europejskiej, konkurencji oraz administrację publiczną.